KASVI-Taito –hanke auttaa pohjoissavolaisia viljelijöitä parantamaan kasvintuotannon kannattavuutta ja tukee peltomaan tehokkaampaa käyttöä. Hanke järjestää monipuolista täydennyskoulutusta kaikille kasvinviljelyn kehittämisestä kiinnostuneille. Tarjolla on eritasoisia ja eri tavoin toteutettuja koulutuksia niin uuden kehittäjille kuin tietojen päivitystä kaipaaville viljelijöille. KASVI-Taidon päätoteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja ProAgria Pohjois-Savo. Toteutusaika on 1.10.2016-31.5.2019. Hanke saa rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta.

Hankkeen koulutuksia järjestetään myös mallasohran osalta. Käy katsomassa oheisesta linkistä hankkeen koulutukset. Sivuilta löytyy myös koulutusmateriaalia.

http://kasvitaitohanke.savonia.fi/ryhmat-ja-materiaalit/mallasohra

Hankkeen toimijat ja rahoittajat

Savonian logo, sekä EU-logo