Hankkeen yhtenä osana on selvittää pienmallastamo toimintaan sopivaa laitteistoa ja näiden toimittajia.
Myös viranomaisvaatimuksien selvittäminen hygienian, tila- ja laatuvaatimusten osalta ovat osa hanketta.

Hankkeen toimijat ja rahoittajat

Savonian logo, sekä EU-logo