Hankkeessa  selvitämme erityisesti Pohjois-Savon lähialueiden panimoiden
vaatimuksia ja toiveita mallasohrasta tehtävälle maltaalle.
Kartoitamme myös alueen viljelijöiden halukkuutta ja mahdollisuuksia aloittaa mallasohran viljely.